2D/3D & Story

2D/3D & Story

Hej, jag heter Trolle Lundberg. Jag har jobbat med en historia sedan 2005 och vill nu ge mig tid till att jobba vidare med den. Den ska innehålla illustrationer så då får jag möjlighet att träna på 2D. Det är fantasyhistoria som går över i science fiction.

Som ett parallellt projekt vill jag även jobba med 3D- modellering i programmet Blender. Det är något jag jobbat mycket med innan och gärna vill fortsätta att utveckla.

Share this: