Butterfly Down

Butterfly Down

Projektets namn: Butterfly Down

Projektansvarig: Jonas Vigstrand

Beskrivning av projektet: Projektet går ut på att skapa en serieföljetång med fyra serietidningar som gestaltar teman som familjerelationer, familjekonflikter, och syskonkärlek. Serien handlar om en tonåring, hur föräldrar hanterar plikter, och hur det kan påverka en persons utveckling och syn på livet. Jag vill att serien ska kunna fungera som diskussionsunderlag kring de ämnen som tas upp, bland annat i skolan, UMO, kuratorer och BUP.

Butterfly Down kommer lanseras på http://www.tapastic.com

Länkar: instagram.com/jonasvigstrand

Butterfly Down HEader Picture

Share this:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.