EP

EP

jag heter Tonny och jag jobbar på en EP som projekt. Det innebär att jag ska spela in ungefär 20 minuter musik. Jag spelar in med Reason och planerar att spela in rockbaserad musik med riktiga instrument utöver de inbyggda ljuden i Reason. Jag planerar att arbeta med Exercise Music i Karlshamn bland annat ifall det blir aktuellt att spela in mina låtar mer professionellt.

Share this: