Grade By Grade

Grade By Grade

Jag heter Jimmy Danielsson och driver Grade by Grade som är ett projekt om att skapa en plattform för alla som vill lära sig, för alla som vill få den bästa möjliga utbildning som dom förtjänar. Projektet kommer att användas som material för att vissa företag som jobbar inom det här ämnet, att  visa dom att det är det här jag kan och att det är det här jag vill jobba med och förbättra.

Grade by Grade är ett Program till datorn som i framtiden kommer att användas mest av skolor runt om i världen den är alltså inte bara bunden till Sverige, eftersom att jag tycker att alla länder ska ha tillgång till den bästa möjliga utbildning.

 

Share this: