Kaoskörkort, vad är det?

Kaoskörkort, vad är det?

Den som känner till Kaoskompaniet vet att det inte bara är en sak utan flera. Det är medlemmarna hos Kaoskompaniet som formar det utifrån sina planer och projekt, enskilda och tillsammans. Kaoskompaniet är möten, en plattform att stå på, en yta att fylla med vad man vill. Det betyder att det förändras och kan se annorlunda ut när en grupp slutar och en annan grupp med helt andra människor tar vid. Varje grupp utvecklar en egen dynamik, och det skapas olika samarbeten beroende på vad man har för idéer och intressen, men det är också mycket som är genomgående och gäller för alla som väljer att vara en del av Kaoskompaniet.

Ett tydligt exempel är ”Kaoskörkortet”, något som ges under första veckan och som består av övningar och samtal för att lära känna varandra, och utforska olika sätt att planera och genomföra projekt. Detta är något man har stor användning för senare, kanske får man idéer om vad man vill hitta på och hur man ska tänka för att göra det, eller så upptäcker man att andra i gruppen har liknande intressen och hittar en samarbetspartner att spåna idéer med. Man skulle kunna säga att Kaoskörkortet är en introduktion till Kaoskompaniet, men även en introduktion i projektkunskap, problemlösning, och idégenerering!

Share this:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.