Selfdestrucitve Thoughts

Selfdestrucitve Thoughts

Hej, mitt namn är Olivia Birgersson och mitt projekt heter Selfdestructive Thoughts. Projektet är en monolog som jag skriver och framför för vuxna och gymnasieelever. Projektet går ut på att bryta tabun som ligger runt just psykisk ohälsa, så som depression, ångest och självmordstankar. Det ska vara lika naturligt att prata om psykisk ohälsa som att prata om vädret. Det roligast med mitt projekt är att jag får utmana mig själv, då jag aldrig har skrivit manus förut. Jag lär mig också väldigt mycket om psykisk ohälsa då jag får forska i hur det är att leva med depression, ångest och självmordstankar.

Share this: