Tales of the spectrum

Tales of the spectrum

Projektets namn: Tales of the Spectrum (TotS)

Projektansvarig: Linnea Neah Sjölander

Beskrivning av projektet: Jag skriver små berättelser för barn i åldern runt 5 år, där huvudkaraktären är utanför cis- spektrumet. En cis- person är en person som identifierar sig med det vid födelsen tilldelade könet. Syftet med berättelserna är att personer som är utanför cis- spektrat ska kunna känna igen sig i huvudkaraktärerna. Berättelsen blir även utbildande för andra barn och vuxna. Neah skriver och fotar bilderna till alla berättelser. Tales of the spectrum kommer att släppas på webben.

Eventuella länkar för den som vill veta mer om projektet: http://nouw.com/kyuubiwan

Once upon a time - not at all improved but what can I do

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Share this:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.