Våga rita fult

Våga rita fult

Hej! jag heter Linn Schneider och jag har tecknat och målat en hel del under åren. Jag har samtidigt varit väldigt självkritisk och fastnat i en comfort zon som gjort att jag inte utvecklats så väl som jag egentligen hade velat. Jag tänkte därför att det var dags att utmana mig själv till att teckna sådant jag tidigare hållit mig undan från och ha det som projekt. Det har varit en utmaning på många sätt men det är kul att se en förändring under den korta tid som varit. Jag har under projektets gång insett att jag kan ha lite mer tillit åt mitt skapande och inte vara så hård mot mig själv.

Share this: