#VISTÅRBAKOM

#VISTÅRBAKOM

Hej! jag heter Mattias Boman och driver projektet #vistårbakom. Idén kom jag på när vi skulle flytta till Karlskrona. Jag läste i media om att att de som anordnar Karlskrona Pride hade fått ta emot personliga hot och mycket skit. Så då ville jag lyfta fram de personer som ideellt arbetar med HBTQ frågor som goda förebilder. Jag presenterade idén för Bleking Läns Tidning, som blev samverkanspartner i projektet, och så bestämde vi oss för att bredda projektet till jämställdhet och mångfald.

Så syftet är helt enkelt att lyfta fram personer från Blekinge som är bra förebilder inom jämställdhet, HBTQ och mångfald. Att på olika sätt kunna öka kunskapen inom de områdena. Det har vi gjort genom bland annat öppna föreläsningar och filmer på nätet, på så vis har vi också skapat diskussion kring de här frågorna.

Det roligaste med det här projektet har varit att få träffa människor som brinner för det de gör och att ge dem kredd för det jobb och engagemang de lägger ner.

Här kan ni läsa mer om allt vi gjort inom projektet.

Share this: