What, why and how

What, why and how

Hej, jag heter Michael Ellnebrand Palm och jag ska föreläsa som mitt projekt. Att sprida de kunskaper och erfarenheter jag har inom olika ämnen. Jag kommer också beröra andra viktiga ämnen som ungdomar och vuxna kan behöva bli mer informerade om. Dels om hur man kan få hjälp men även hur man kan hjälpa andra.

 

Share this: